Column Duco Adema

Nieuw perspectief

Als de voortekenen gunstig blijven, is de coronacrisis gelukkig binnenkort ten einde. Ten eerste wil ik mijn enorme waardering uitspreken voor de inzet die medewerkers het afgelopen schooljaar hebben getoond om het onderwijs zo goed mogelijk voort te zetten. Steeds moesten we schakelen: van fysiek naar online onderwijs, naar hybride en nu weer zoveel mogelijk fysiek. Dat vraagt om de nodige veerkracht, en die was er. Ook heb ik bewondering voor leerlingen die met tal van beperkingen te maken hebben gehad.

Nationaal Programma Onderwijs

De gevolgen van corona zijn met de start van het nieuwe schooljaar niet onmiddellijk verdwenen. In de komende twee jaar geven we uitvoering aan de schoolprogramma’s die in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn opgesteld. Van extra uren voor sommige vakken tot begeleiding en feedback voor leerlingen in kleine groepen, van meer digitale toepassingen in de les tot tal van activiteitenprogramma’s. Ik heb er vertrouwen in dat we met ons improvisatietalent de opgelopen vertragingen van leerlingen weten weg te werken. Voor diegenen die nog te maken hebben met een vervelende nasleep van corona, hoop ik op een voorspoedig herstel.

Beloftes

Hoe intensief en soms lastig de afgelopen maanden zijn geweest, ik heb ook gezien hoe we die ervaringen ten voordele kunnen inzetten om het onderwijs op onze scholen nog beter te maken. Het biedt ook ruimte voor nieuw perspectief. Twee jaar geleden stelden we de strategische agenda voor de Cederscholen vast met als voornaamste perspectief: hoe kunnen we samenwerken aan succesvol en waardenvol onderwijs? We spraken af stap voor stap te werken aan het doel van een nog betere match van de lessen met de leerbehoefte, de motivatie en het talent van elke leerling én hoe we onze lessen nog sterker kunnen verbinden met onze waarden. Met de onderwijsprogramma’s van het NPO kunnen we dat perspectief dichterbij brengen en concreet omzetten in beloftes aan de leerlingen.

‘Mijn motto voor komend schooljaar is de belofte aan leerlingen én alle collega’s om hen zo goed mogelijk verder te helpen in hun ontwikkeling.’

Blijvend ontwikkelen

Wat betekent dat nu? Om te zorgen dat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen, gaan we naar meer maatwerk, meer differentiatie in de les en coaching in het mentoraat. We hebben nog meer aandacht voor de verschillen tussen leerlingen, we ondersteunen elke leerling in zijn of haar onderwijsroute én we maken leerlingen bewust van hun eigen leerproces. We willen dat elke leerling op het juiste niveau terechtkomt en dat iedere leerling de kans krijgt zijn of haar talent te laten groeien. We geloven erin dat leerlingen zich blijvend ontwikkelen en we vinden het belangrijk om hen in hun ontwikkeling te stimuleren én te activeren. Binnen ons onderwijs werken we vanuit lesdoelen, waardoor docenten optimaal kunnen aansluiten bij de behoeftes van leerlingen.

Anker

Om deze beloftes te realiseren, stellen we zowel de leerling als de docent centraal. Net zoals we iedere leerling ondersteunen, willen we ook elke medewerker steunen in zijn of haar loopbaan én nog meer bewust laten zijn van het eigen leerproces. Hoe kijkt een docent naar zijn of haar vakontwikkeling en pedagogische en didactische kwaliteiten? Hoe wil een docent zich nog verder professionaliseren en welke ondersteuning heeft hij of zij daarvoor nodig? Doel is immers dat de kwaliteit van ons onderwijs op orde is en blijft. Dat is het anker voor de ontwikkelingen die we met elkaar hebben afgesproken in de strategische agenda, en daaruit volgend voor de ambities van elke school. De waarden waarmee we onze leerlingen vertrouwd maken, zijn ook onze leidraad.

Ondersteunen waar nodig

Voor mij is het motto voor het nieuwe schooljaar de belofte aan leerlingen én alle collega’s om hen zo goed mogelijk verder te helpen in hun ontwikkeling. Ik hoop van harte dat we er straks na een zeer welverdiende zomervakantie met elkaar in het nieuwe schooljaar voor willen gaan!

Alle goeds,

Duco Adema