Blik van buiten

Meer inzicht in jezelf, de ander en de maatschappij

In april 2019 kondigde de Onderwijsinspectie haar bezoek aan de Cederscholen aan die in het voorjaar plaatsvond. Over het algemeen kijken bestuur en scholen terug op een geslaagd bezoek en een herkenbare beoordeling. Op 11 juli is het traject afgesloten met een eindevaluatie. Hoe nu verder?

De aandacht en de belangstellende vragen van de inspecteurs, heeft de Cedergroep als een positieve waardering ervaren voor het vele werk dat alle medewerkers doen. Iets waar we als Cedergroep trots op zijn. Tegelijkertijd was de Onderwijsinspectie ook kritisch en zag op sommige aspecten ruimte voor verbetering. Op het Hervormd Lyceum West (HLW) constateerde de inspectie een uitdagende populatie leerlingen, waar docenten op een knappe manier mee omgaan. Tegelijkertijd kunnen leerlingen daar nog meer op hun talenten worden aangesproken. Daarnaast zag de inspectie op bijvoorbeeld het HLW en de CSB (Christelijke Scholgengemeenschap Buitenveldert) dat dezelfde leerlingen verschillende resultaten behalen bij docenten. De ene docent krijgt dus de leerlingen beter aan het werk dan de ander. Daar valt winst te behalen.

Kwaliteitszorg

Anderhalf jaar geleden is om de basis op orde te krijgen, door het nieuwe Cederbureau ‘kwaliteitszorg’ als een van de aandachtsgebieden van de Cederscholen benoemd. Er is in die tijd veel in gang gezet. Zo is er een systematiek ontwikkeld voor het meten van de door- en uitstroomgegevens, de eindexamenresultaten en de landelijke gemiddeldes. Op alle scholen worden sinds dit jaar lesbezoeken en functioneringsgesprekken gehouden om de professionaliteit van docenten te verbeteren. Ook worden binnen secties de resultaten geanalyseerd en wordt daarop gereflecteerd. Toch bleek uit het rapport van de inspectie dat de kwaliteitszorg nog niet overal op het niveau zit dat het behoeft. Dat heeft, wat de werkgroep Onderwijs & Kwaliteit betreft, tijd en ook aandacht nodig om zaken beter te monitoren en de follow-up ook daadwerkelijk in gang te zetten.

Schouders eronder

Een ander aandachtspunt is de havo-afdeling op het Hervormd Lyceum Zuid (HLZ). De didactische kwaliteit van de havo afdeling is met een onvoldoende beoordeeld. Rector Wilfred Vlakveld heeft daarop een plan van aanpak opgesteld. Een belangrijk onderdeel daarvan is de ondersteuning van het externe bureau Van Loo en Partners van Math van Loo dat veel ervaring heeft met het begeleiden van scholen naar een voldoende beoordeling. Het bureau heeft een Digitale Observatie Tool (DOT) ontwikkeld waarmee snel en eenvoudig lesobservaties kunnen worden uitgevoerd. Er wordt daarbij gebruikgemaakt van een vragenlijst met de indicatoren uit het kader van de onderwijsinspectie. Natuurlijk is het even slikken als een afdeling als niet voldoende wordt beoordeeld, maar het beeld dat de inspectie schetst, wordt wel herkend door medewerkers en directie. Nu zet het team de schouders eronder voor een voldoende resultaat. De focus ligt daarbij op het verbeteren van de didactische vaardigheden van docenten. De Cedergroep informeert de inspectie tussentijds over de voortgang en in oktober 2020 komt de inspectie opnieuw op bezoek. Al met al kijken de scholen met een goed gevoel terug op het bezoek. Want: goed onderwijs vraagt ook kritisch naar jezelf durven kijken.

“Met elkaar gaan we voor een voldoende resultaat.”