Column Duco Adema

‘Moedig voorwaarts, behoedzaam én met perspectief’

Iedereen heeft het ervaren: 2020 was een bewogen jaar. Waarschijnlijk hebben we nog langer te maken met de gevolgen van de pandemie, mogelijk tot het einde van dit schooljaar. In de toelichting op de ontwerpbegroting van de Cedergroep voor 2021 spreek ik dan ook over behoedzaamheid en perspectief. Behoedzaam, omdat we nog midden in de COVID-19-crisis zitten en niet weten wat ons te wachten staat. Hoewel we opnieuw te maken hebben met een lockdown en overgaan op online onderwijs, hopen we spoedig weer onderwijs op school te kunnen geven, onder zo veilig mogelijke omstandigheden.

Moedig voorwaarts

Tegelijkertijd houden we moed en richten we ons op de toekomst. Het is goed om vooruit te blijven kijken en ons onderwijs verder te verbeteren en te ontwikkelen. Hoewel de ruimte voor vernieuwing beperkter is door de crisis, blijven we werken aan ambities van de scholen en aan projecten die voortkomen uit de strategische agenda van de Cedergroep. Hoe kunnen we ons onderwijs nog beter laten aansluiten op de leerbehoefte, het talent en de motivatie van elke leerling? En hoe kunnen we met voor ons belangrijke waarden het onderwijs verrijken en onze leerlingen nog beter voorbereiden op de toekomst? Sommige onderwijsontwikkelingen zijn min of meer dankzij COVID-19 in een stroomversnelling gekomen en dienen als inspiratie voor de toekomst.

Maatwerk en interactie

Zo zijn er bijvoorbeeld op de Cederscholen goede ervaringen opgedaan met online onderwijs op afstand. Niet alleen leerlingen, ook docenten en ouders zijn in hun reacties meestal positief over leren op afstand. Wat opvalt is dat deze ontwikkeling heeft geleid tot een snellere uitbreiding van de toepassing van digitaal onderwijs en het gebruik van laptops op onze scholen dan we oorspronkelijk hadden verwacht. Tegelijkertijd staan sommige scholen nog voor de uitdaging om de toepassing ervan uit te breiden en het onderwijs wezenlijk te vernieuwen; zowel voor het afstandsonderwijs als voor het fysieke onderwijs op school. Daarbij moeten we zeker oog hebben voor kwetsbare leerlingen voor wie afstandsonderwijs niet altijd gunstig is. Toch draagt deze vernieuwing, die mogelijk deels blijvend is, bij aan meer maatwerk voor leerlingen en meer interactie tussen leerling en docent. Ook slagen docenten er vaak nog beter in de leerdoelen te duiden en de kern van het vak te raken.

‘Hoe kunnen we ons onderwijs nog beter laten aansluiten op de leerbehoefte, het talent en de motivatie van elke leerling?’

Intensievere leerlingbegeleiding

Een andere positieve ontwikkeling is dat leerlingbegeleiding op onze scholen nog meer aandacht heeft gekregen. Denk bijvoorbeeld aan het versterken van het mentoraat. Kernpunten? Begeleiding van leerlingen in driehoeksverband (leerling-ouder-school) en het vergroten van het eigenaarschap van elke leerling voor zijn/haar leerontwikkeling. Ook is er extra ondersteuning voor leerlingen die aanvullende lessen op maat krijgen, en leerlingen die op school aan hun huis- en schoolwerk kunnen werken. Dit komt ook zeker van pas bij de begeleiding van leerlingen die, ondanks alle inzet voor het onderwijs, in de afgelopen periode toch achterstanden hebben opgelopen.

Optimisme en doorzettingsvermogen

Dit alles kon alleen tot stand komen door de fantastische prestaties van alle collega’s. Vaak staan docenten onder hoge druk om in deze tijd onderwijs te blijven geven. Dat onderwijs is ook regelmatig dubbelop: fysiek voor de klas en online via streaming, zodat leerlingen thuis ook mee kunnen doen. Docenten blijven ondanks alle onzekerheden optimistisch, ondanks het feit dat tientallen leerlingen en ook verschillende collega’s wegens ziekte naar huis zijn gegaan. Daarom extra waardering voor degenen die ook nog deelnemen aan projecten en bijeenkomsten om ons toekomstperspectief dichterbij te brengen!

Van harte wens ik iedereen een welverdiende kerstvakantie toe, waarin er binnen de geldende maatregelen, hopelijk gelegenheid is voor een weerzien of een ontmoeting. Of een mooi samenzijn voor reflectie, een goed gesprek of religieuze overdenking. En rust om energie op te doen voor de herstart na de kerstvakantie. Veel goeds en gezondheid toegewenst, Duco Adema, voorzitter College van Bestuur Cedergroep