Ceder in coronatijd - CSE

Centrale examens gaan door!

De kogel is door de kerk: de eindexamens gaan dit jaar door. Wel heeft de overheid een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht ten opzichte van ‘normale’ jaren. Hoe blikken examensecretaris Marten Velthuijsen en eindexamenleerling Larice Berg vooruit naar een bijzonder examenjaar?

Examensecretaris Marten Velthuijsen, Hermann Wesselink College (HWC):

‘Het is een flinke kluif’

“Fantastisch dat de examens doorgaan. Leerlingen en collega’s hebben in deze onzekere periode de afgelopen maanden zo ontzettend hard gewerkt, dat ik heel blij ben dat er dit jaar ‘gewoon’ examens plaatsvinden. Het is nu een flinke kluif om alle organisatorische eindjes aan elkaar te knopen, maar de blijdschap en de opluchting overheersen. Het HWC gaat in mei optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden van het nieuwe gebouw en het nieuwe roosterprogramma. De extra maatregelen die de regering getroffen heeft rondom de examens helpen de leerlingen hopelijk om zonder al te veel spanning en stress de examenperiode tegemoet te gaan.”

Examenleerling Larice Berg, 6 vwo Hervormd Lyceum Zuid (HLZ):

‘Geen coronadiploma’

“Terugkijkend is dit jaar vooral heel chaotisch geweest. Overschakelen naar online onderwijs. Wel naar school, niet naar school. Examenleerlingen toch wel. Toch zie ik dat dingen ook steeds beter gaan, docenten worden steeds flexibeler in het geven van online lessen. Met de eindexamens in het vooruitzicht, zie ik wel dat leerlingen meer betrokken zijn bij de lessen, dat was voorheen weleens anders.”

Hoop stress

“Gelukkig ben ik goed overgegaan van 5 naar 6 vwo. Veel docenten hebben begin dit jaar veel uitgebreider dan normaal de stof van de 5e klas herhaald. Voor iedereen nuttig. Want ik ging niet heel ontspannen dit examenjaar in. Net als veel van mijn vrienden, ervoer ik een hoop stress: ga ik mijn examen wel halen? Gaan de examens überhaupt wel door? Wat ons hielp was het idee dat we ons diploma niet per se dit jaar hoefden te halen. We dachten: we zitten in zo’n rotsituatie, en we hebben nu eenmaal achterstanden opgelopen - misschien is dit gewoon niet onze tijd. Er gaat ook veel energie zitten in het bewaken van onze mentale gezondheid. Er ligt veel druk op ons, en we hebben nu geen uitlaatklep zoals sporten of feesten.”

‘Ik ging niet heel ontspannen dit examenjaar in, ik ervoer een hoop stress: ga ik mijn examen wel halen?’

Dubbel gevoel

“Gelukkig is er de laatste weken meer duidelijk geworden over de examens. Ik sta er dubbel in: enerzijds is het fijn dat je een vak kunt schrappen en dat je je examens kunt verspreiden over een langere periode. Anderzijds is de uitdaging voor sommige leerlingen nu minder groot. Maar goed, je kunt er natuurlijk voor kiezen om alle toetsen in de eerste periode te doen en in alle vakken examen te doen. Dat doet dus niets af aan de kwaliteit van je diploma. En wij kúnnen tenminste examen doen, in tegenstelling tot het jaar voor ons. Een examenreis zit er waarschijnlijk nog niet in, maar een fles champagne opentrekken en elkaar met de elleboog feliciteren is ook best leuk. En hopelijk kunnen we na de zomer beginnen met onze studie. Dan houden we het nog wel even vol.”

Belangrijkste wijzigingen op een rij:

  1. Tweede tijdvak van het centraal examen verlengd naar tien dagen Leerlingen kunnen het centraal examen spreiden over langere tijd. Het tweede tijdvak voor het centraal examen wordt verlengd van vier naar tien dagen. Zo kunnen leerlingen die ziek zijn of in quarantaine zitten in het eerste tijdvak, het hele centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Ook kunnen leerlingen één of meerdere vakken doorschuiven naar het tweede tijdvak zodat voor deze vakken meer voorbereidingstijd is.
  2. Extra herkansing Alle eindexamenleerlingen krijgen een extra herkansing voor het centraal examen. Zij kunnen twee vakken herkansen in plaats van één.
  3. Een vak niet mee laten tellen voor het bepalen van de uitslag Leerlingen kunnen het cijfer van een vak niet mee laten tellen bij het bepalen van de uitslag. Dit vak mag geen kernvak zijn. Het gaat om het wegstrepen van een eindcijfer voor een heel vak. Het wegstrepen van een eindcijfer kan alleen als een leerling hierdoor alsnog kan slagen. Het eindcijfer van het weggestreepte vak blijft wél zichtbaar op de cijferlijst. Leerlingen kunnen het vak niet laten vallen, zij moeten wel het volledige examen hebben afgelegd.