Column Duco Adema

Een prestatie van formaat

Een jaar geleden had niemand kunnen bedenken dat de omvang en impact van deze crisis zo groot zouden zijn. Naast de zorgen over ieders gezondheid en het welzijn, voelen we ook sterk de verantwoordelijkheid hoe we het onderwijs steeds zo goed mogelijk kunnen laten doorgaan.

Verschillende keren moesten we in korte tijd omschakelen van fysiek, klassikaal onderwijs naar online afstandsonderwijs en weer geheel of gedeeltelijk naar lessen op school. We mogen er trots op zijn dat dat ons – met vallen en opstaan – goed is gelukt. Het is echt een prestatie van formaat van alle leerlingen, ouders, docenten en overige medewerkers. Knap hoe onze medewerkers logistieke operaties elke keer weer tot een goed einde hebben weten te brengen en hoe onze docenten zich, op welke manier dan ook, zijn blijven inzetten voor goed onderwijs voor onze leerlingen. En ik heb grote waardering voor de schoolleidingen die in deze crisis de nodige uitdagingen het hoofd moesten bieden.

Voorrang

Het afgelopen jaar hebben we voorrang gegeven aan het inrichten van de dagelijkse lessen. Daardoor zijn nieuwe initiatieven soms met vertraging van de grond gekomen of nemen we daarvoor meer tijd. Zo stonden we een jaar geleden aan de start van de uitwerking van onze strategische agenda. De rectoren en ikzelf zouden samen met collega’s in kenniskringen en projectgroepen uitwerking geven aan zeven thema’s. Maar na het uitbreken van de pandemie hebben we pas op de plaats gemaakt: we wilden en konden niet van onze collega’s verwachten dat ze onder deze omstandigheden hier veel tijd aan zouden besteden. Dit betekent trouwens niet dat we het afgelopen jaar hebben stilgestaan. Zo zijn de digitale vaardigheden van docenten en leerlingen enorm toegenomen, en heeft het online onderwijs een vlucht genomen. Ik ben ook blij dat, ondanks het voortduren van de crisis, de kenniskringen en projectgroepen inmiddels aan de slag zijn gegaan met de uitwerking van de strategische agenda.

‘We weten niet wanneer we weer terugkeren naar ‘normaal’. Wat we wel weten is dat we samen heel veel kunnen, dat geeft mij veel vertrouwen voor de toekomst.’

Meer uitwisseling

Ondanks de grote verschillen in docententeams, leerlingenpopulatie en ontwikkeling, zie ik dat deze crisis ook bijdraagt aan meer onderlinge uitwisseling tussen de Cederscholen. Denk aan de roosters voor de herstart van het fysieke onderwijs, het delen van aanpakken van verbetering van examenresultaten, het afnemen van toetsen tijdens de lockdown of de vergelijking van uitkomsten van leerling- en ouderenquêtes. Ik zie het ook aan het toenemend gebruik op de scholen van de Digitale Observatietool (DOT) van e-Loo bij lesbezoeken en het gebruik van programma’s als LessonUp bij blended learning en leerlingbespreking.nl door mentoren. Daarnaast hebben we gewerkt aan gemeenschappelijke aanbestedingen voor bijvoorbeeld lesmiddelen, meubilair, kopieerapparaten en ICT.

Kwaliteitskader

De komende maanden bouwen we verder aan een gemeenschappelijk kwaliteitskader waarin naast de onderwijsopbrengsten die de Onderwijsinspectie hanteert, de gemeenschappelijke kwaliteitsdoelstellingen van alle Cederscholen aan de orde komen. Kwaliteit staat daarin niet alleen voor een sturings- en verantwoordingsinstrument, maar is ook een bindmiddel, toont het perspectief waaraan we voortdurend werken. Een tweede ontwikkeling die aansluit op het kwaliteitskader is dat we starten met het opstellen van een gezamenlijke HR-strategie en beleid.

Extra ondersteuning

Ik eindig mijn column met grote waardering voor onze leerlingen in deze moeilijke tijd. Deze crisis brengt de verschillen tussen leerlingen qua kansen scherper aan het licht, bijvoorbeeld wie er beschikt over een eigen laptop en een eigen ruimte thuis en wie niet. Ook zijn er grote verschillen tussen leerlingen in hoe zij het afstandsonderwijs en de maatregelen ervaren. We proberen hen hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo hebben mentoren veelvuldig contact met hun leerlingen om hun ontwikkeling en welzijn in beeld te krijgen. En er zijn vanuit de Cedergroep ruim 250 extra devices aangeschaft zodat leerlingen die dat nodig hebben, beschikken over de juiste apparatuur. Op dit moment weten we nog niet wanneer we weer terugkeren naar ‘normaal’. Wat we wel weten is dat we samen heel veel kunnen - ook in een crisis van gigantische omvang. Dat geeft mij veel vertrouwen voor de toekomst. Houd moed! Goede paasdagen toegewenst. Duco Adema Voorzitter College van Bestuur