Verbeteren onderwijs – gezamenlijke aanbesteding

Samen aanbesteden? Het werkt!

Sinds de Wet Gratis Schoolboeken in 2008 vindt de inkoop van leermiddelen plaats door middel van aanbestedingsprocedures. De laatste grote EU-aanbesteding voor de periode 2021-2025 is door de Cederscholen samen gedaan, met centrale ondersteuning vanuit het Cederbureau. Daarnaast trok de Cedergroep samen op met andere schoolbesturen uit het land. Wat leverde dat op?

Mart Heertjes is teamleider Huisvesting en Facilitaire zaken van de Cedergroep en organiseert onder andere de inkoopprocessen met een facilitair doel, zoals de aanbesteding voor leermiddelen. “Je moet weten dat die markt vanaf 2008 tot vandaag de dag eigenlijk gedomineerd wordt door twee grote spelers: Iddink Group en VanDijk. Zij zijn vooral heel goed in het distribueren van leermiddelen, je kunt ze vergelijken met een webshop”, legt Mart uit. “Door hun positie als marktleiders hebben ze altijd veel eisen kunnen stellen en hadden scholen weinig regie over welke leermiddelen zij wilden.”

Kwaliteitseisen

Om de eisen en wensen voor het vierjarig raamcontract op te stellen, is er een klankbordgroep opgericht, met daarin vanuit alle Cederscholen een aantal afgevaardigden. Een van hen is conrector Onderwijs & Leerlingzaken Annemieke Schutte van het VeenLanden College. Annemieke: “We merkten al snel dat wij als Cederscholen verschillende wensen hadden. De ene school werkte bijvoorbeeld al veel meer met digitale programma’s dan de andere. Waar we uiteindelijk allemaal heel gelukkig mee waren, was onze kwaliteitseis dat de school of sectie kon kiezen voor een bepaalde lesmethode, en men daarna vrij kon kiezen voor de verschijningsvorm (digitale licentie, leer- en/of werkboeken). Een tweede eis was dat we konden kiezen voor een lesmethode voor vier jaar en tussentijds naar believen konden wisselen tussen een digitale vorm of een boek.

‘Doordat we dit ook met een aantal andere schoolbesturen landelijk hebben opgepakt, hebben we een vuist kunnen maken.’

Goed proces

Nu was het tijd voor de aanbieders om daar een passend voorstel voor in te dienen. Om de procedure te begeleiden, heeft de Cedergroep de hulp ingeroepen van de educatieve samenwerkingsorganisatie SIVON en via hen ook van het Onderwijskantoor. “We zijn heel tevreden over het proces. Zo hebben we in het begin van het proces met alle aanbieders om de tafel gezeten en zo merkten we waar de ruimte lag”, aldus Annemieke. Uiteindelijk voldoet het uitgebreide en vernieuwende voorstel van VanDijk het beste. “Best een spannende keuze”, legt Mart uit, “want in het verleden is met deze partij niet altijd alles even soepel verlopen, maar ook hier ondersteunen SIVON en het Onderwijskantoor. Zij bewaken dat de afspraken op papier op een goede manier worden nageleefd. Dat stelt gerust.”

Vuist gemaakt

Voorheen hadden drie Cederscholen een contract met VanDijk, nu dus alle vijf de scholen. “Doordat we dit ook met een aantal andere schoolbesturen landelijk hebben opgepakt, hebben we een vuist kunnen maken. We zijn echt als een serieuze partij gezien”, vertelt Annemieke. “En terecht, want het gaat ook om 20.000 leerlingen, waarvan bijna 6.000 van de Cedergroep. In het oude contract waren alle boeken huurboeken en voor digitale leermiddelen moest je extra betalen. Het mooie is dat we nu kunnen kiezen tussen een licentie voor een online programma met werkboek óf voor gewone lesboeken”, zegt Mart. “We zien dat door corona het digitaal lesgeven echt een vlucht heeft genomen en dat veel secties neigen naar een licentie met werkboek. Uiteindelijk zal het wel een hybride vorm van digitaal en boek worden”, vermoedt Annemieke. Mart: “Het belangrijkste voor de secties is dat de keuzevrijheid gewaarborgd is. Dat is echt te danken aan de bundeling van de krachten.”