We mogen weer!

De Ceder | 09

Examensecretaris Marten Velthuijsen


‘Het is fantastisch dat de examens doorgaan.’

Onderwijskundige vernieuwing


Meer formatieve toetsing: één van de speerpunten van de Cedergroep

Alumna Ingrid Verheggen


‘Besef dat je als docent een rolmodel bent.’