Nieuw schooljaar, nieuwe speerpunten

De Ceder | 11

Tweegesprek


‘Als je gaat differentiëren moet je je eerst afvragen wat je wilt bereiken bij je leerlingen.’

NPO op de CSB


‘Leerlingen krijgen kans in halfklas.’

Alumnus Dan Afrifa


kan een boek vol schrijven over zijn ervaringen op het HLZ.