Column Duco Adema

Hoe maken we ons onderwijs nog beter?

In de komende weken werken we als Cedergroep aan de conceptbegroting voor 2022. De basis daarvoor is al gelegd in de kaderbrief en in de managementafspraken met de rectoren.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) adviseerde onlangs positief op de kaderbrief. Wel met de opmerking dat een van de beoogde speerpunten, namelijk ‘Onderwijs met extra ondersteuning van ICT’, niet gelezen moet worden alsof extra ICT de doelstelling is. Dat is ook zeker niet het geval. Het gaat erom hoe we met toepassing van ICT ons onderwijs verder kunnen verbeteren en nog beter kunnen aansluiten op de behoefte, de motivatie en het talent van elke leerling. Een andere reactie die ik weleens krijg, is dat met meer toepassing van ICT de rol van de docent ondergeschikt zou worden. Wat mij betreft is ook dat niet aan de orde. ICT is een hulpmiddel. Al in mijn tienerjaren publiceerde schrijver John Naisbit het boek ‘High Tech, High Touch’. Een juist motto. Hij voorzag een groeiende tegenstelling tussen de steeds dominantere technologie (‘high tech’) en de menselijke behoefte aan echt contact (‘high touch’). Juist daarom ga ik uit van high tech én high touch. Onderwijs blijft mensenwerk. Met de docent als de spil om wie het draait!

Belofte aan leerling én medewerker

Dat het gaat om de leerling en de medewerker komt ook tot uiting in de basis voor onze begroting, namelijk de belofte aan leerlingen om hen zo goed mogelijk verder te helpen in hun ontwikkeling en hen te helpen opgelopen vertragingen weg te werken, én de belofte aan alle collega’s om hen zo goed mogelijk te ondersteunen en ruimte te maken voor verdere ontwikkeling. Deze dubbele belofte is vertaald in de voorgestelde speerpunten ‘Onderwijs met extra ondersteuning van ICT’ en ‘Professionalisering’.

‘Onderwijs blijft mensenwerk. Juist daarom ga ik uit van high tech én high touch. Met de docent als de spil om wie het draait!’

ICT in een stroomversnelling

In de afgelopen jaren is het gebruik van ICT-middelen op de Cederscholen in een stroomversnelling geraakt. Niet in de laatste plaats als gevolg van de lockdown. Doordat er onderwijs op afstand geboden is, hebben alle docenten in meer of mindere mate ICT-middelen, zowel hard- als software, gebruikt om hun onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Met het beoogde speerpunt ‘Onderwijs met extra ondersteuning van ICT’ willen we de opgedane ervaringen borgen voor de toekomst en verder tot ontwikkeling brengen. Het gaat om de ondersteuning van de scholen in zowel de ICT-infrastructuur zoals de keuze van applicaties en het ontwikkelen van een kennisbank met veel informatie, als de verschillende toepassingen in het onderwijs, bijvoorbeeld meer differentiatie en maatwerk.

Talentontwikkeling

Het tweede speerpunt in de begroting is hoe we met elkaar de professionalisering verder kunnen versterken. Leren is onze core business. Om ons werk duurzaam te laten zijn, en het onderwijs eigentijds, zullen we ook zelf steeds weer moeten bijleren. Dit sluit aan bij het uitgangspunt voor onze strategische HR-agenda, namelijk dat we goed werkgeverschap willen invullen door ruimte voor en ondersteuning van talentontwikkeling van alle medewerkers te maken. Net zoals we onze leerlingen stimuleren om eigenaar te worden van hun leerproces, willen we ook collega’s, zowel als team als individueel, aansporen om te blijven werken aan hun ontwikkeling. Door daarvoor meer ruimte te bieden kunnen we ons ook als werkgever onderscheiden. Van belang op een krappe arbeidsmarkt.

Kwaliteit

Waar het in de kern om gaat is hoe we ons onderwijs nog beter kunnen maken. Daarvoor is het naar mijn mening van belang dat we ons allen verantwoordelijk voelen voor hoe het beter kan, er nieuwsgierig naar zijn, en dat we ook plezier in ons werk hebben. Ik kijk ernaar uit om daarmee de komende tijd met alle bevlogen onderwijscollega’s van de Cedergroep aan de slag te gaan. Duco Adema, voorzitter College van Bestuur Cedergroep