Van de voorzitter

‘Toenemende behoefte aan zingeving’

Deze weken staan voor het Cederbureau en de scholen in het teken van de voorbereiding van inspectiebezoeken. Op 19 maart startte het vierjaarlijkse inspectiebezoek met een gesprek met mij als bestuurder. Aan het einde van het gesprek maakte de inspectie het programma voor het bezoek aan de scholen bekend. De komende weken, worden alle scholen bezocht.

Afspraken rectoren

In de kern gaat het de inspectie om een verificatieonderzoek. Daarom is het goed om het volgende paraat te hebben: de Cedergroep en de Cederscholen gaan uit van twee kwaliteitslijnen. De eerste lijn houdt in dat elke rector met mij als bestuurder elk jaar managementafspraken maakt, voornamelijk over de ontwikkeling van de school. Is de kwaliteit van de lessen op orde? Hoe staat het met de veiligheid?

Voldoen de driejaarsgemiddelden van de onderwijsopbrengsten, zoals bovenbouwsnelheid en examencijfers, aan de normen? Drie keer per jaar spreek ik tijdens managementrapportagegesprekken met de controller en teamleider kwaliteit van het Cederbureau met elke rector over de voortgang van de school.

Kwaliteitscultuur

De tweede lijn is die van de kwaliteitsjaaragenda van elke school. Daarin is opgenomen wanneer bepaalde data beschikbaar zijn zoals examenresultaten, percentielscores op vak- en docentniveau en leerling- en ouderenquêtes. Deze data zijn van belang, maar het gaat er vooral om wat ermee gedaan wordt. Dat raakt namelijk de kwaliteitscultuur van elke school, van elke sectie, van elke medewerker.

Voel jij je als docent aangesproken, voel jij je medeverantwoordelijk om leerlingen te ondersteunen en het beste in hen naar boven te halen? Kortom, zijn wij allen — hoe goed we het ook willen en al doen — nieuwsgierig naar hoe het nog beter kan? Ik hoop en vertrouw erop dat we die passie laten zien wanneer de inspectie op bezoek komt.

Waarden Cedergroep

Waar ligt – zeker met Pasen in het vooruitzicht – mijn passie? Die ligt, hoe belangrijk ook, niet bij de inrichting van kwaliteitssystemen, maar bij de meerwaarde die we met ons onderwijs kunnen bieden. Dat betekent dat we onze leerlingen vertrouwd maken met onze waarden en deze zelf ook uitdragen. Wat zijn voor mij de belangrijkste waarden van de Cedergroep?


  1. Ten eerste dat onze leerlingen leren ontdekken wie ze zijn, vooral in relatie tot de ander. Het is van groot belang dat je je kunt openstellen voor een andere opvatting en een andere cultuur en dat je je goed voelt in een samenleving met diverse culturele achtergronden.
  2. Het gaat niet alleen om ‘ik’, maar ook om ‘wij’. Het is belangrijk dat iedereen deelneemt aan de samenleving, zich verantwoordelijk voelt voor de medemens en voor het duurzaam doorgeven van onze aarde aan toekomstige generaties.
  3. Niet in de laatste plaats vind ik het belangrijk om onze leerlingen aan te moedigen om mondig en kritisch te zijn, en hen te leren door te vragen naar ‘het waarom’. Zo bereiden we onze leerlingen goed voor op de toekomst en op een kansrijke positie op de arbeidsmarkt.

Zingeving

Door in de haarvaten van ons onderwijs hier aandacht aan te besteden en dus niet uitsluitend tijdens de lessen godsdienst of levensbeschouwing, voldoen we aan de toenemende behoefte aan zingeving in de samenleving. Ook voor Pasen vind ik dit een mooie overdenking. Hoe je deze dagen ook viert, met wie en met welke gedachte: ik wens iedereen heel mooie paasdagen toe!