Van fouten maken leer je het meest

Arthur Kruisman en Patrick Dornath van de Vrije Denkers houden een sterk pleidooi voor het ‘doen’. Je bent volgens hen op je creatiefst wanneer je 5 jaar bent en als je 8 jaar bent is die creativiteit gehalveerd.

Tegen je 44e beland je in een staat van ‘terminale serieusheid’. Structuur bepaalt je leven en de werkelijkheid hobbelt erachteraan. Maar creativiteit gedijt bij onvoorspelbaarheid en chaos. We moeten volgens de Vrije Denkers dus meer zelf actie ondernemen en experimenteel vaststellen of iets wel of niet werkt. Moeten we juist dát onze leerlingen niet veel meer leren?

Ook een inspirerend voorbeeld dat je aan je collega’s wilt laten zien? Stuur het naar

info@cedergroep.nl

Wat vond je van de video?