Blik van buiten

Meer inzicht in jezelf, de ander en de maatschappij

Marciano San A Jong is oud-leerling van de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert (CSB) en sinds kort is hij terug. Nu als docent/coach van de Bildung Academie, die lessen verzorgt binnen het programma Millennium Skills. Hoe kijkt Marciano naar het onderwijs van nu?

Hoe werkt de Bildung Academie samen met de CSB?

"In het tweede leerjaar ontwikkelt de CSB samenwerking met de Bildung Academie de lessen bij de stroom Junior Business School van het programma Millennium Skills. Twaalf weken lang, één dag per week. Die stroom noemen we sinds kort de Junior Bildung School. We werken vanuit ons bildungsideaal: hoe krijg je beter inzicht in jezelf, de ander en hoe verhoud je je actief en bewust tot de maatschappij?”

Wat betekent dat voor het voortgezet onderwijs?

“We vinden het belangrijk dat iedere leerling, iedere student de kans krijgt zijn soft skills te ontwikkelen. Het gaat in het onderwijs niet alleen om kennisoverdracht. Met het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst, kun je niet vroeg genoeg beginnen.”

En waarom is dat zo belangrijk?

“Als je als school wilt aan blijven sluiten bij de maatschappij van de toekomst, lijkt me dat onvermijdelijk. Natuurlijk is het zoeken naar een juiste balans tussen kennis en vaardigheden. Idealiter zijn elementen van het alternatief onderwijs geïntegreerd binnen de reguliere lessen. Maar zoals op de CSB gebeurt, één dag per week alle aandacht voor het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden, is een mooie eerste stap.”

En hoe doen jullie dat?

“Er staan drie pijlers centraal: ik en de ander, ik en de maatschappij en ik en de werkende wereld. Leerlingen interviewen elkaar bijvoorbeeld over hun eigen angsten en onzekerheden, waardoor zij zichzelf op een dieper niveau beter leren kennen. In het kader van ik en de ander werken we veel aan veiligheid binnen en de kracht van de groep; leerlingen leren vaak heel veel van elkaar.”

Hoe ervaren leerlingen het programma?

“Het kost tijd om leerlingen aan deze manier van onderwijs te laten wennen. Wij leggen veel eigenaarschap bij de leerlingen zelf, en staan als docent meer tussen de leerlingen dan voor de groep. De ene leerling vindt het helemaal niks, vindt de lessen te ongestructureerd en te vrij, terwijl de ander de waarde van deze methodiek inziet en er prima bij gedijt.”

Wensen voor de toekomst?

“Naast dat het voor leerlingen een nieuwe manier van leren is, is dat het voor docenten ook. Dat is misschien nog wel een grotere uitdaging voor ons. We willen in de toekomst vaker docenten uitnodigen in onze lessen zodat zij de methodieken ook in hun eigen lessen toe kunnen passen.”

Hoe kijk jij met de wetenschap van nu naar jouw onderwijscarrière?

“Ik heb een fijne tijd gehad op de CSB, maar ik heb ook wel dingen gemist. De echte oprechte aandacht en begeleiding voor het individu bijvoorbeeld. Daar staat tegenover dat de CSB met het programma Millennium Skills echt op de troepen vooruitloopt. Zij durven zich hard te maken voor alternatief onderwijs. Daar heb ik veel respect voor.”