Column Duco Adema

Samen staan we sterker!

Met het einde van het jaar 2019 in zicht bedank ik alle collega’s voor hun inzet in het afgelopen jaar. Ik wens iedereen een mooi kerstfeest en een goede jaarwisseling toe. Hoe je deze dagen ook viert, met familie of vrienden, in de kerk, thuis of met vakantie, ik hoop dat er tijd is voor een goed samenzijn met dierbaren, voor bezinning en het opdoen van nieuwe energie.

Trots op de Cederscholen

De aanstaande jaarwisseling is ook een goed moment voor een vooruitblik. Hoe staan wij er als Cederscholen voor? Welke veranderingen komen op ons af? Hoe kunnen we ons goed voorbereiden op de toekomst? Uit het vierjaarlijkse inspectiebezoek is duidelijk naar voren gekomen dat er veel goed gaat op de Cederscholen. We mogen daar trots op zijn. Natuurlijk zijn er verbeterpunten. Daar wordt hard en vaak met enthousiasme aan gewerkt. De vijf scholen van de Cedergroep verschillen van leerlingenpopulatie, regio en de fase van ontwikkeling. Stap voor stap slagen we erin om meer samen te werken, bijvoorbeeld aan onze strategische agenda. Het argument daarvoor is duidelijk: we zijn vijf verschillende scholen, maar samen staan we sterker. Door samen te werken kunnen we de uitdagingen van de toekomst beter aan.

Veranderingen

Die toekomst zal waarschijnlijk met meer veranderingen gepaard gaan, en in een sneller tempo dan we nu nog kunnen bedenken. De ontwikkelingen in technologie en informatie, complexe vraagstukken over duurzaamheid en diversiteit en nieuwe kwalificaties en beroepen, betekenen dat er andere vragen aan het onderwijs worden gesteld. Deze snelle ontwikkelingen leiden tot nieuwe mogelijkheden voor de burgers van morgen, die wij vandaag al in de klas hebben. Natuurlijk zijn we nu al hard bezig om onze leerlingen voor te bereiden op de toekomst, en verbeteren en vernieuwen we onze onderwijsprogramma’s. Maar de veranderingen vragen meer van ons.

“Maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot nieuwe mogelijkheden voor de brugers van morgen, die wij vandaag al in onze klas hebben.”

Strategische agenda

In onze strategische agenda geven we prioriteit aan onderwijsontwikkeling. Hierbij gaan we verder dan verbeteren en de basis op orde krijgen. Onderwijsontwikkeling beoogt een verregaande verandering, over hoe we in beweging komen om open te staan voor vernieuwingen van buiten, over hoe we kunnen samenwerken met collega’s van andere scholen, hoe we onze kwaliteitscultuur vorm geven. Hoe motiveren we elkaar met de vraag wat er veranderd en vernieuwd moet worden? Bewust kiezen we niet voor een uitgestippeld pad naar een bepaalde invulling of een voorgeschreven onderwijsconcept. Dat past ook niet bij onze scholen die verschillende leerlingen hebben en een verschillende ontwikkeling doormaken. We kiezen als doel een brede horizon waar verschillende invullingen mogelijk zijn, van old school-onderwijs tot heel vernieuwend onderwijs. Wel hebben we de richting bepaald: hoe kunnen we nog beter aansluiten bij de leerbehoefte, de motivatie en het talent van elke leerling?

Samenwerking

Dan nog stel ik de vraag of we met onze vijf scholen voldoende capaciteit hebben om het voor elkaar te krijgen, of onze inzet niet te klein en te versnipperd is, ondanks de toewijding en het enthousiasme dat ik zie in de scholen. Ik voorzie een aantal risico’s. Lukt het ons om het onderwijs zo vorm te geven dat we beter kunnen aansluiten bij de leerbehoefte, de motivatie en het talent van elke leerling? Slagen we erin om ICT goed toe te passen? Vernieuwen we de inhoud van ons onderwijs snel genoeg in antwoord op nieuwe kwalificaties en beroepen? Goed docentschap en goed werkgeverschap zijn de kernvoorwaarden van alle scholen. Om het onderwijs verder te ontwikkelen, moeten we meer ruimte maken voor scholing en verdere professionalisering. Nu al zien we dat het moeilijker wordt om vacatures te vervullen en vervanging te regelen.

Met veel veranderingen in het vooruitzicht is zekerheid over de financiën van belang. De bijdragen van de overheid voor onze scholen zijn grotendeels afhankelijk van het aantal leerlingen. Doordat het aantal jongeren geleidelijk afneemt en de concurrentie tussen scholen toeneemt, zal het aantal leerlingen sterker wisselen. Met alle gevolgen voor het behoud van banen, de beschikbaarheid van goede docenten, en de ruimte voor verdere ontwikkeling. Daarom kies ik er bewust voor om te verkennen hoe we met omliggende scholen kunnen samenwerken en in een aantal gevallen onze krachten kunnen bundelen. In 2020 zetten we die verkenningen voort.

“Goed docentschap en goed werkgeverschap zijn de kernvoorwaarden van alle scholen.”

Investeren

Het is een stap voorwaarts dat we in de begroting voor 2020 de ruimte bieden aan de scholen van de Cedergroep om te investeren in hun onderwijs. De investeringsvoorstellen sluiten aan bij de ambities van de strategische agenda. Volgend jaar worden tijdelijke projectgelden ter beschikking gesteld om de eerste tranche van investeringen mogelijk te maken. Daarnaast hebben de scholen ambities vanuit de strategische agenda die met bestaande capaciteit worden gerealiseerd. Om de scholen hierbij tegemoet te komen, is in de begroting opgenomen dat de gelden die we krijgen dankzij het nieuwe bekostigingssyteem, telkens een jaar eerder beschikbaar worden gesteld. In de derde plaats wordt voorgesteld om de investeringen in gebouwen en faciliteiten uit te breiden. Al met al presenteren we een begroting met een bewust financieel tekort. Tegelijkertijd met het vertrouwen dat het waard is om in ons onderwijs, en dus in onze mensen te investeren.