Tweegesprek

‘Vertrouwen is heel belangrijk’

Vraag:

Ouders en docenten: een gelukkig huwelijk?

Wie:

Houssain Sahmi, ouder (kinderen op Hervormd Lyceum West (HLW), lid GMR

Rick Lautenbach, docent Duits Hermann Wesselink College (HWC) en stafmedewerker Onderwijs

In hoeverre verschilt het onderwijs van nu met het onderwijs dat veel ouders hebben genoten? Ligt daar een kloof? Hoe betrek je als school ouders bij wat er speelt op school? Wat verwachten ouders en kun je daar als docent altijd aan voldoen? Over deze vragen gaan docent Rick Lautenbach en ouder Houssain Sahmi met elkaar in gesprek. Een verslag.

Hoe verloopt de communicatie tussen ouders en school? Tevreden?

Houssain Sahmi

Houssain: Wij organiseren als ouderraad van het HLW thema-avonden, bijvoorbeeld over mediawijsheid, pesten, het puberbrein. Nu staat ook het thema coachend mentorraad op de agenda; er is behoefte bij ouders om te weten hoe zo’n onderwijsvernieuwing in zijn werk gaat.

Rick: Dat soort thema-avonden zijn prima. Het goede eraan is dat de afdelingsleider hoort wat er speelt, dat sijpelt door naar de docenten.

Houssain: Het thema ‘coachend mentorraad’ was het resultaat van een ouderavond, we maakten ons daar wel zorgen over.


Rick: Die boodschap komt ook wel over, ik lees bijvoorbeeld altijd de notulen van de MR. Ik spreek er soms ook over door met collega’s bij het koffiezetapparaat.


Houssain: Dat is niet altijd zoals wij het als ouders ervaren. Soms wordt er wel iets met een vraag gedaan, soms niet. Denk bijvoorbeeld aan de zorgpas voor dyslexieleerlingen op het HLW, die is nog niet geregeld. Vertel ouders ook waarom dingen niet gaan zoals je als school wilt.

Rick Lautenbach

Rick Lautenbach:
“De band tussen leerling en docent is de kern van het onderwijs.”

Wat zou er beter kunnen?

Houssain: Ik sprak daar laatst over met mijn zoon. Hij zei dat hij soms de binding miste tussen docent en leerling. Er was eerder een docent die hem een warm hart toedroeg, die hem iets gunde. Dat heeft veel voor hem betekend.


Rick: Dat is ook heel belangrijk.


Houssain: Een ander belangrijk aandachtspunt is dat als ik als ouder een mail stuur, ik graag binnen twee dagen een reactie wil.


Rick: Het eerste contact verloopt bij ons op school via de mentor. Ik heb als docent zo’n 125 leerlingen, en ik wil geen 200 mailtjes van ouders ontvangen.


Houssain: (lacht) Dan is er wel iets aan de hand hè?


Rick: Het lastige daaraan is dat ik vaak pas bij een driehoeksgesprek (gesprek tussen ouder, leerling en docent, red.) hoor dat er iets speelt bij een desbetreffende docent.


Houssain: Bij wie je waarvoor moet zijn, is voor ouders niet altijd even helder, ik lees dat niet in de schoolgids.


Rick: Wij vertellen tijdens een eerste ouderavond wel hoe de lijnen lopen binnen de school.


Houssain: Persoonlijk vind ik dat ik een leraar direct moet kunnen benaderen. In de schoolgids staat bijvoorbeeld dat een toets binnen twee weken nagekeken moet worden. Dat gebeurt niet altijd. Daar wordt, als ik ernaar vraag, niet altijd even adequaat op gereageerd.


Rick: Ik loop ook wel tegen het niet halen van een deadline aan in mijn drukke bestaan als docent. Maar ik merk dat als je eerlijk bent naar je leerlingen, leerlingen altijd begrip hebben. Dan hoeft er ook geen ouder aan te pas te komen.


Houssain: Dat heeft ook met vertrouwen te maken. Als er vertrouwen is tussen docent en leerling, ben ik als ouder niet nodig.

Hoe betrek je ouders bij onderwijsvernieuwingen?

Rick: Goede vraag. Het is al best een opgave om collega’s goed te informeren. Zo werken wij op school bij wiskunde bij een aantal klassen alleen nog op de computer, en ook bij Duits werken we met vernieuwende onderwijsvormen. Vaak horen ouders erover via hun kind. Over een aantal grote veranderingen worden ouders bij ons wel ingelicht aan het begin van het jaar.


Houssain: Communicatie is heel erg belangrijk. Het is van belang dat afspraken duidelijk zijn.


Rick: De eerste stap is om bij een onderwijsvernieuwing als docent zelf expert te worden. Wij hebben bijvoorbeeld nieuwe software aangeschaft voor de hele school. Eerst moeten collega’s getraind worden. Het leerlingenparlement is wel over het softwarepakket bevraagd, ik verwacht dat dit op termijn ook met de ouderraad besproken zal worden.

In hoeverre verschilt het onderwijs van vroeger met nu?

Houssain: Het is gewoon een gegeven dat ik ander onderwijs heb genoten. Er zijn veel ontwikkelingen, wij hadden bijvoorbeeld geen laptop.


Rick: De voorwaarden — middelen, lokaal, faciliteiten — zijn veranderd, maar de kern is hetzelfde gebleven: een docent die kennis overbrengt aan zijn leerlingen. Er zijn wel andere onderwijsconcepten, maar dat bijvoorbeeld iedereen in de toekomst GO-onderwijs geniet, dat zie ik niet zo snel gebeuren. De band tussen docent en leerling is belangrijk, dat blijft. Dat is de kern.

Houssain Sahmi:
“Vertel het ouders ook wanneer het niet gaat zoals je wilt.”

Hoe ziet de ideale relatie tussen ouders en school eruit?

Houssain: Kleine klassen, betrokken docenten. Hoe digitaler hoe beter. Ik wil graag als ouder te allen tijde kunnen monitoren wat er gebeurt op school en de scores van mijn kind kunnen inzien. Hoe eerder ik geïnformeerd ben over de voortgang van mijn kind, hoe sneller ik kan ingrijpen.


Rick: In mijn ideale wereld stromen leerlingen altijd in de brugklas in, op het juiste niveau. Tijdens twee ouderavonden leggen we de kernwaarden en visie van de school uit aan ouders en leerlingen. Dan denk ik dat we samen heel ver komen.