Column Duco Adema

Trots en zorg

Met elkaar mogen we trots zijn op het onderwijs dat we in deze moeilijke tijd voor elkaar krijgen. Ik heb grote waardering voor alle collega’s die zich inspannen om naar school te gaan en, ondanks de beperkingen door corona, er voor hun leerlingen zijn. Uiteraard ook begrip en waardering voor diegenen die vanwege de eigen gezondheid of die van een naaste thuis zijn en vanuit huis hun bijdrage leveren. Leerlingen en collega’s die thuis zijn vanwege een besmetting met het coronavirus, wens ik veel sterkte en een spoedig herstel toe.

Hoewel we nog midden in de coronacrisis zitten en niet weten wat ons nog te wachten staat, is het goed om alvast vooruit te kijken. Wat kunnen we leren van deze crisis? Mij vallen twee zaken op: in de eerste plaats heeft het voortgezet onderwijs in de afgelopen maanden laten zien te beschikken over een uitermate grote flexibiliteit en veerkracht. Van sluiting van de scholen in maart lukte het ons om in korte tijd het afstandsonderwijs aan te bieden en de eindexamens anders in te richten. Daarna stapten we over naar hybride onderwijs, gedeeltelijk online en gedeeltelijk op school en met anderhalve meter afstand tussen leerlingen. Vlak voor de zomer konden we weer naar fysiek onderwijs met tal van (gedrags)maatregelen voor onze veiligheid. Met een toename van leerlingen en collega’s die thuis zijn, staan we nu voor de uitdaging om fysiek en vaak tegelijkertijd online onderwijs te geven.

Waardering

Een tweede, positief effect van de crisis is dat de maatschappelijke waardering voor de docent helemaal terug is. Docenten verdienen dat ook gezien hun inzet voor het onderwijs, dat zij geven onder soms moeilijke omstandigheden. En hoe goed het afstandsonderwijs ook verlopen is, nu komt naar voren dat de meeste leerlingen het toch het prettigst vinden om in de klas te zijn, met hun medeleerlingen en vooral met hun vakdocent, met wie ze fysiek contact hebben.

Vragen en onzekerheden

Natuurlijk zijn er ook zorgen. We weten niet hoe lang deze crisis nog duurt. Er zijn veel vragen en onzekerheden over de verspreiding van het virus, over onze eigen gezondheid of die van een naaste, over de gevolgen voor de economie en over het verlies van banen. Zorgen heb ik ook over leerlingen die een moeilijke thuissituatie hebben en die door alle wisselingen achterstanden op school hebben opgelopen. En over docenten die zich maximaal inzetten voor onderwijs op school en online contact met leerlingen en daardoor veel energie van zichzelf vragen. En over leerlingen en collega’s die ziek zijn en waarvan sommigen een lange herstelperiode nodig hebben.

“De veerkracht van het onderwijs en de herwaardering voor de docent zijn een mooie basis om op verder te bouwen.”

Veerkracht

Toch stemmen de ervaringen van de afgelopen maanden mij positief. De veerkracht die het onderwijs heeft laten zien en de herwaardering voor de docent in onze maatschappij, zijn een mooie basis om op verder te bouwen. Om bijvoorbeeld lessen te trekken hoe we vanuit deze crisis het onderwijs verder kunnen vernieuwen. Daarbij blijft ons perspectief zoals we hebben geschetst in onze strategische agenda: hoe kunnen we ons onderwijs nog beter aansluiten op de leerbehoefte, het talent en de motivatie van elke leerling? En hoe kunnen we met voor ons belangrijke waarden het onderwijs verrijken en onze leerlingen nog beter voorbereiden op de toekomst? Met de opgedane ervaringen heb ik er alle vertrouwen in dat we deze crisis te boven komen en onze ambities kunnen realiseren.

Ik wens iedereen in de komende tijd een welverdiende herfstvakantie. Houd vol en blijf gezond!

Duco Adema