De Ceder | 07

Column Duco Adema


'Trots op het onderwijs dat we met elkaar in deze moeilijke tijd voor elkaar krijgen.'

Duco Homoet, conrector HLW


‘Ik heb de ambitie dat we er over vijf jaar op alle fronten weer toe doen.’

Annemieke Schutte, conrector VLC


‘Om onderwijsvernieuwingen te laten slagen zijn tijd, ruimte, ICT-faciliteiten én menskracht nodig.’