Beste lezer, In het memorabele jaar 2020 is ook de start van het schooljaar anders verlopen dan gewoonlijk. Geen drommen leerlingen in de gangen, maar speciale looproutes en spatschermen in de klas. Toch overheerste het gevoel dat iedereen heel blij was om weer naar school te gaan en elkaar in levende lijve te ontmoeten. In dat ‘nieuwe normaal’ houden we ons ook nog bezig met nieuwe onderwijsontwikkelingen, die door corona soms in een stroomversnelling zijn geraakt. Je leest er alles over in dit magazine. Ik wens je veel leesplezier, en verder zou ik willen zeggen: houd moed! Met vriendelijke groet, Duco Adema, voorzitter College van Bestuur Cedergroep