Best practice

Met Future Media klaar voor de toekomst

Op het Hervormd Lyceum Zuid (HLZ) bestond de wens al langer om 21e-eeuwse vaardigheden en dan vooral op het gebied van technologie en media aan te bieden. Na een aantal proefprojecten – zoals het buitenschools aanbieden van het vak robotica – wilde de school het vak in het curriculum opnemen. Rotger Rippl, docent biologie en een van de initiatiefnemers : “De hele onderbouw krijgt nu het vak Future Media. Dat is geweldig.”

Het vak is ontwikkeld door een werkgroep van vier enthousiaste docenten uit verschillende vakgebieden die er allemaal sterk het nut van inzagen. “Eigenlijk is het hele programma heel organisch tot stand gekomen. We volgden uiteraard allemaal al de actualiteit op dit gebied. Bovendien wilden we dat leerlingen iets zouden leren waar ze later veel profijt van zouden hebben, zoals programmeren en het bouwen van een website”, aldus een gedreven Rotger.

Docenten opleiden

Sinds twee jaar biedt het HLZ het vak nu aan in leerjaar 1 en 2, en vanaf volgend jaar ook een half jaar in leerjaar 3. Vorig jaar is er samengewerkt met twee externe partijen: Frisse Blik en Robotwijs. Rotger: “Zij gaven onze leerlingen les en al doende leerden wij als docenten steeds bij. Nu geven we de lessen zelf, het programma is in grote lijnen blijven staan.” In de eerste klas zijn er drie blokken: leerlingen maken een film en leren monteren en interviewen. Daar zit ook een deel mediawijsheid in. In het tweede deel programmeren leerlingen robots, dat aanspraak doet op het analytisch denkvermogen en in het derde blok bouwen ze een eigen website.

‘Films maken vinden ze fantastisch, programmeren vaak lastiger.’

Microbits en Microsoft

Ook in het tweede jaar ligt er een uitdagend programma. “In dit jaar volgen de leerlingen een lessenserie creatief schrijven, die leerzaam is als leerlingen willen vloggen en bloggen, vervolgens programmeren ze zelf een microbit en in het laatste blok maken ze een maquette van een zelfontworpen duurzaam huis. Daarnaast leren ze Word-vaardigheden op examenniveau en kunnen ze een officieel Microsoft-diploma behalen”, licht Rotger toe.

In ontwikkeling

De technologische ontwikkelingen volgen zich in razend tempo op. En zoals het vak betaamt zijn de docenten dus zelf ook volop in ontwikkeling. Zo hebben sommige docenten een nascholingscursus gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van 3D-printen. Rotger: “Daar leren wij allemaal weer van. We moeten wel bij de les blijven, soms weten leerlingen meer dan wij. Daarom vinden we het belangrijk om steeds nieuwe docenten aan te trekken en zo nieuwe ideeën op te doen.”

‘Ouders zeggen vaak: ‘Had ik zo’n vak maar gehad!’’

Steeds beter

Als je zo’n nieuw vak start, komen er nog meer zaken aan het licht die aandacht behoeven. Zo is er meer praktische ondersteuning nodig, zoals meer iPads, een aangepast lokaal of meer ICT-ondersteuning. “En we kijken hoe we nu het beste kunnen toetsen”, zegt Rotger. En hoe ervaren leerlingen, docenten en ouders het nieuwe vak? Leerlingen zijn over het algemeen heel enthousiast. “Films maken vinden ze eigenlijk zonder uitzondering fantastisch. Programmeren ervaren ze als lastiger, net zoals het programmeren van een microbit. Sommige leerlingen haken dan af, maar er zijn ook leerlingen die enorm gedreven zijn om nog beter te leren programmeren”, legt Rotger uit.

Prachtige speeltuin

Ook docenten zijn positief, vooral als ze zien wat het leerlingen oplevert. Een programma als Word in de vingers krijgen en de lessen mediawijsheid zijn echt een meerwaarde voor het onderwijs. Rotger: “Al met al is het een prachtige speeltuin. Tegelijkertijd is het een terechte vraag wat het de school nu precies oplevert. De lessen zijn namelijk bovenop de lessentabel gekomen en kosten de school geld. We evalueren het programma daarom goed. Daarnaast is het belangrijk om het belang ervan te onderstrepen en uit te dragen. Want zeg nu zelf: eigenlijk kun je er als school toch niet meer omheen om een vak als Future Media aan te bieden? Ouders zeggen ook vaak tegen ons: ‘Had ik het maar gehad!’