Terugblik met de GMR

Terugblik op een roerige én leerzame tijd

Met een schok komt het onderwijs op 15 maart 2020 tot stilstand. Maar lang duurt dat niet. Al snel ontstaan de eerste initiatieven voor afstandsonderwijs. Na ruim twee maanden krijgen docenten, leerlingen en ouders het digitaal onderwijs steeds beter in de vingers. Hoe blikken zij, tijdens een online vergadering van de GMR, terug op deze roerige periode? En wat zijn de contouren voor het onderwijs na 1 juni?

Bij alle scholen overheersen, als zij denken aan de afgelopen tijd, woorden als onzeker, hectisch en chaotisch, maar ook als veerkracht en flexibiliteit. PTA’s moesten worden aangepast, nieuwe overgangsregelingen vastgesteld, examenleerlingen zonder centraal examen naar hun diploma worden begeleid. En uiteraard moesten de digitale lessen zo snel mogelijk van de grond komen. Dat lukte. Patiënta Assen, docent Hervormd Lyceum West (HLW): “Alle docenten geven nu blended learning les. En dat gaat eigenlijk best goed.” Dat beamen ook de andere scholen. Wouter Essink, docent op de CSB: “Leerlingen zijn een stuk creatiever dan we vooraf misschien dachten en docenten en leerlingen hebben hierdoor echt versneld digitale vaardigheden geleerd.”

Goede communicatie

Daarnaast is de communicatie van de schoolleiding richting docenten over het algemeen als goed ervaren. “Het was bovendien prettig dat de directie altijd op school aanwezig was”, vertelt Maaike Hoogesteijn van het Hervormd Lyceum Zuid (HLZ). “Belangrijk om op elk moment even met iemand te kunnen praten.” Duco Adema complimenteert op zijn beurt de scholen: “Ik ben echt onder de indruk van de prestatie die door het team, ouders en leerlingen is geleverd.”

“Alle docenten geven nu blended learning les. En dat gaat eigenlijk best goed.”

Schoolmodus

En hoe hebben leerlingen en ouders deze tijd ervaren? Eindexamenleerling Tom Piena van het VeenLanden College (VLC) baalde eerst enorm dat zijn examen niet doorging. “Je mist toch veel dingen in een bijzonder jaar.” Ook maakt hij zich zorgen over de opbrengst van de online lessen. “Het werkt wel, maar ik zie bij veel vrienden dat de motivatie voor school is gekelderd. Het is lastig om gelijk in een schoolmodus te komen als je net je bed uitrolt.” Tom Botter, ouder van kinderen op het Hermann Wesselink College (HWC), heeft een wat andere ervaring: “Bij mijn kinderen sloeg het online onderwijs heel goed aan en ik ben door de school uitstekend op de hoogte gehouden. Ik ben enthousiast.”

Kwetsbare leerlingen

De ervaringen zijn dus over het algemeen positief, hoewel er ook kanttekeningen worden geplaatst. Wouter Essink, docent op de CSB: “Sommige leerlingen zijn in deze periode extra kwetsbaar. Er is bijvoorbeeld thuis geen geld voor een laptop of wifi. Er is daar veel schaamte over. We zetten alles op alles om ze erbij te houden, maar we zien dat een aantal van hen niet meekomt.” Dat onderschrijft Patiënta Assen: “Daarom hebben we er al vroeg voor gekozen een groep kwetsbare leerlingen weer naar school te halen. En de driehonderd aanvragen voor laptops zijn door de gemeente en de onderwijsorganisatie SIVON gehonoreerd. Fantastisch.”

Proeftijd

Nu de VO-raad de nadrukkelijke wens heeft uitgesproken om na 1 juni het fysieke onderwijs weer op te starten, zijn de scholen volop bezig daar vorm aan te geven. De Cedergroep heeft ervoor gekozen de scholen de ruimte te geven dat op hun eigen manier in te vullen. Duco Adema: “Het is immers maatwerk.” Bijna alle scholen kiezen voor een combinatie van fysiek onderwijs en afstandsonderwijs. Steven Lameris, docent op het VLC: “We gaan niet voor een paar weken volledig fysiek onderwijs optuigen. Wij beginnen met het naar school laten gaan van de onderbouwklassen. En we onderzoeken of we onderwijs via live streaming kunnen aanbieden. We zien deze maand als een proefperiode.”

Toetsen en afsluiten

De meeste scholen gebruiken deze weken voor het afnemen van toetsen en het aanbieden van activiteiten op het gebied van sport en cultuur. En ook mentorgesprekken kunnen prima plaatsvinden in deze periode. Niemand is eigenlijk huiverig voor de fysieke aanwezigheid van leerlingen en docenten. “Als iedereen de regels goed in acht neemt, komt dat wel goed”, onderschrijft ouder Tom Botter. Iedere school buigt zich in deze tijd ook over de overgangsnormen. De ene school gebruikt een voorlopig eindcijfer, en rond deze naar boven of onder af. Leidend is de vraag of een leerling het juiste niveau heeft voor een vak. Andere scholen kiezen ervoor om de laatst behaalde cijfers in het schoolsysteem te zetten, maar ze niet mee te laten tellen. Ook hier is het uitgangspunt: beheerst een leerling de stof voldoende of moet het nog achterstanden wegwerken?

En verder

En tussen al deze inspanningen door, wordt een van de Cederscholen ook nog verbouwd: het HWC. Docent Julian van Batenburg: “De voorbereidingen zijn in volle gang, binnenkort hopen we te verhuizen. Ook liggen er mooie plannen voor de feestelijke opening. Al zal die wel coronaproof moeten zijn.”

Tips voor de toekomst

Door de coronacrisis is digitaal onderwijs in een stroomversnelling gekomen. Wat moeten we zeker behouden voor de toekomst? 1. Digitale communicatie Het communiceren via Microsoft Teams met je leerlingen is snel, effectief en je bent als docent goed bereikbaar via de chat. Je kunt gemakkelijk bestanden uploaden en leerlingen feedback geven.

2. Digitaal plezier Sommige docenten geven digitaal met net zoveel plezier les als fysiek voor een klas. Een combinatie van digitaal en fysiek onderwijs in de toekomst is het onderzoeken waard.

3. Sneller vergaderen Vergaderingen, bijvoorbeeld met de sectie, zijn als heel positief ervaren. Het bespaart veel tijd en vergaderen gaat zeer efficiënt. Ook driehoeksgesprekken met ouders en leerling zijn prima online te houden. En minder reistijd en parkeerkosten voor ouders.

4. Digitaal toetsen De ene docent is enthousiaster dan de andere, maar het biedt zeker mogelijkheden, vooral als het gaat om multiple choice-vragen. Sommige programma’s zoals Quayn kijken een multiple choice-toets bijvoorbeeld automatisch na. Ook het programma Forms is zeker bruikbaar.

5. Meer mogelijk met Magister Alle docenten en leerlingen gebruikten al het programma ELO/Magister, maar niet alle mogelijkheden werden optimaal benut. Dat is nu wel gebeurd.

6. Leerlingbespreking Op de CSB hebben ze positieve ervaringen met https://www.leerlingbespreking.nl. Daar blijft de school de komende jaren gebruik van maken.